Stepanavani turistakan hnaravorutyunner@

Ստեփանավանը որպես առողջարանային, ամառանոցային քաղաք, տուրիզմի զարգացման հնարավորությունները, Ստեփանավանի տուրիստական պոտենցիալը, մաքուր օդ, անապակ բնություն, առողջ բնամթերք...Դենդրոպորկ, պատմամշակութային վայրեր` Հնեվանք, Դորբադավանք, Լոռե բերդքաղաք...